สิริมงคลยิ่ง “องค์หริภา” ทรงประกอบพิธีบรรจุพระพิมพ์ ใต้ฐานพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

21 พฤศจิกายน 2018 | Slide
Loading...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงประกอบพิธีบรรจุพระพิมพ์ จำนวน 84,000 องค์ ตามพระธรรมขันธ์ บริเวณใต้ฐานพระประธานพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต (พระประธานวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์) ที่เคลื่อนย้ายมาจาก “บริษัทเอเชียไฟน์อาร์ต” เพื่อติดตั้งภายในวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โดยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์) ในการจัดสร้าง พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต นี้ จัดสร้างขึ้นภายใต้การดูแลของกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งได้จัดสร้างพระพุทธรูปจำลอง และวัตถุมงคลให้ประชาชนได้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยรายได้สมทบทุนโครงการต่างๆ ในพระดำริฯ

พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต 2561 ผลงานการออกแบบจากศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) รศ.เข็มรัตน์ กองสุข ได้สร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ด้วยโลหะสำริดและมีการเคลือบสีบนโลหะด้วยเทคนิค Patina ขององค์พระประธาน ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ภายในวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีพิธีเบิกเนตร และบรรจุพระสารีริกธาตุ ต่อไปในอนาคต

Loading...

Advertisement

สามารถสั่งจองพระพุทธรูปจำลอง ขนาดหน้าตัก 48 เซนติเมตร, ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว รวมถึงวัตถุมงคล ได้แก่ พระเครื่องลอยองค์ขนาดเล็ก พระพิมพ์ผง และเหรียญพระเนื้อโลหะต่างๆ ผ่านกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, ธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถาม 08-0629-3909 และ 08-0629-3907 หรือเฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!